Notice: Undefined variable: rs in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 21

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: rs in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 39

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: row in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/custom.php on line 35

Notice: Undefined variable: imgs in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/functions.php on line 262

Notice: Undefined variable: rs in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/functions.php on line 289

Notice: Undefined variable: limit in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/functions.php on line 229

Notice: Undefined variable: rs in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/functions.php on line 242

Notice: Undefined variable: rs in /home/dakboerin/domains/dakboerin.nl/public_html/site/php/01_inhoud.php on line 22
Stadslandbouw actueel
›  Over Dakboerin ›  Dakboerin nieuws ›  Veelgestelde vragen ›  Maak een afspraak ›  Dakboerin online ›  Samenwerking ›  Voorbeelden in de wereld ›  Stadslandbouw actueel ›  Dakboerin in de pers
Stadslandbouw actueel


NRC Handelsblad 08.03.11


“Om 9 miljard mensen te kunnen voeden in 2050″, zegt De Schutter, “moeten we snel de meest efficiënte landbouwtechnieken toepassen die beschikbaar zijn. Het huidige wetenschappelijke bewijs laat zien dat ecologische methoden een beter resultaat geven dan het gebruik van kunstmest in het verhogen van de voedselproductie in gebieden waar hongerigen wonen, vooral in armoedige gebieden.”


de Volkskrant 06.01.11


VK: Moeten landen als Nederland weer zelf meer voedsel voor de eigen inwoners
verbouwen?

‘Voedsel dat vlakbij wordt verbouwd is altijd het beste voor mens en milieu. Vaak was het niet meer rendabel om zelf een landbouwbedrijf te beginnen. Die investeringen verdiende je als boer nooit meer terug. Ik denk dat dit ook zal gaan veranderen.’

Interview Agnes van Ardenne, Nederlandse vertegenwoorderiger bij de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de VN) over de dreigende voedseltekorten in de westerse wereld.
Adformatie 23/12/2010


“Stop destroying our planet. It’s where I keep all my stuff.” Eco cool: milieuvriendelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft een krachtige trend. Uit: 10 wereldtrends van Carl Rohde (trendwatcher).


Adformatie 23/12/2010


Well-being is de trend van de eeuw: een gezonde vreedzame levensstijl, nauw verbonden met groei. “Well-being is iets anders dan wellness; het gaat verder dan ‘mens sana in corpore sano’. Het raakt aan de essentie van het leven, draait om bewustzijn op velerlei vlak. Met respect voor de natuur en haar bronnen. Als antidotum tegen de economische crisis en maatschappelijke verruwing wil men zekerheid vinden door innerlijke rust te creëren. Het kleine koesteren en op een hoger plan brengen. Met producten die goed zijn voor lichaam en geest: water, aarde, oliën, bepaalde zouten en biologische ingrediënten voor voedselbereiding.” (...)
“De invloed van het rurale op het stedelijke is nog steeds een grote tendens. Waarbij in crisistijden de zelfwerkzaamheid is gestegen: Do-It-Yourself. Dat uit zich in zelf koken, kweken, infuseren, breien of kleding maken. Eigen kippen houden, een volkstuin of een stadsboerderij.”

Li Edelkoort (trendforcaster)
FD 26.10.10


De voedselvoorziening van de stad is een ‘hot issue’ geworden, beaamt landbouwsocioloog Jan Willem van der Schans, verbonden aan het Landbouw Economisch Instituut. ‘Mensen willen weer zelf controle krijgen over hun voedselproductie’, zegt hij.


De Groene Stad 23.10.10


Subsidie voor groene daken in Amsterdam wordt verruimd.


de Volkskrant 21.10.10


De verkoop van biologische producten in de supermarkten loopt steeds beter. In 2008 steeg de omzet nog met 10 procent, vorig jaar met 12 procent en dit jaar bedraagt de groei over de eerste drie kwartalen al 20 procent, een record.


Trouw 08.10.10


“Lokaal geteeld voedsel is vriendelijker voor het milieu. Maar echte winst is er pas als ook het distributiesysteem zo wordt aangepast dat we niet meer allemaal met de auto naar de supermarkt hoeven te rijden om eten in te slaan.”

“Voedsel verbouwen dicht bij de stad is goed voor de sociale verhoudingen. Mensen weten waar hun eten vandaan komt en gaan met de voedselproducenten en elkaar in discussie.”

Programmaleider Alex van Oost van DuurzaamheidsLab Almere: (...) “Als we met lokaal geteeld voedsel een forse stap willen zetten, dan blijkt de winst toch vooral te zitten in ander consumentengedrag. We moeten anders gaan eten – vooral minder vlees – en er moet een beter distributiesysteem komen zodat de consument lopend of met de fiets zijn levensmiddelen gaat halen. Verreweg de meeste transportkilometers in de voedselketen worden gemaakt door de consument die zijn dagelijkse boodschappen veelal met de auto doet.”

Artikel n.a.v. een onderzoek van Wageningen Universiteit in opdracht van het DuurzaamheidsLab Almere.
De Groene Amsterdammer 29.07.10


Biologisch is big business. De groei is veel sterker dan de stijging in de reguliere producten, verreweg de meeste nieuwe producten zijn biologisch. Het gevaar is de toelevering. Als iedereen plotseling massaal biologisch gaat kopen, hebben we een probleem. ... Er is twee keer zoveel grond nodig, rekende ecoloog Tim Benton uit.